Език: BG
Валута: EUR
  • EUR
  • BGN
Решения и устройства за радиочестотни измервания, анализ, мониторинг и кодификация

Ограничена отговорност

Добре дошли в уебсайта на Р-Телеком ЕООД.


Ако продължите да разглеждате и използвате този сайт, вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани от следните правила и условия за ползване, които заедно с нашата политика за поверителност уреждат отношенията между вас и Р-Телеком във връзка с този сайт. Ако не сте съгласни с някоя част от тези правила и условия, моля не използвайте нашия уебсайт!

Терминът Р-Телеком  ЕООД се отнася до собственика на сайта, чието седалище е ул. Георги Гюлмезов 2, 8800 Сливен, България, ИН по ЗДДС: BG175260454.

Терминът "вие" се отнася за потребителя или зрителя на нашия уебсайт.

Използването на този сайт е предмет на следните условия за ползване:

    · Съдържанието на страниците на този сайт е за обща информация и употреба и подлежи промени без предупреждение.

    · Този сайт използва "cookies", за да следи предпочитания за сърфиране. Ако Вие позволите използване на "cookies", личната информация може да се съхранява от нас за ползване от трети лица.

    · Нито ние, нито трети страни предоставяме някаква гаранция по отношение на точност, своевременност, изпълнение, пълнота или годност на информацията и материалите, открити или предлагани на този сайт за каквато и да е конкретна цел. Вие се съгласявате, че такава информация и материали могат да съдържат неточности или грешки и ние не носим отговорност за такива неточности или грешки в максимална степен, позволена от закона.

    · Вашето използване на всяка информация или материали от този сайт е изцяло на свой собствен риск, за което ние не носим отговорност. То трябва да бъде на Ваша отговорност, за да се гарантира, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този сайт отговарят на вашите специфични изисквания.

    · Този сайт съдържа материали, които са собственост или лицензирани за нас. Този материал включва, но не се ограничава до дизайн, оформление, поглед, външен вид и графики. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с авторските права, които са част от тези правила и условия. "R-Telecom" и логото R-Telecom принадлежат към Р-Телеком ЕООД и не могат да се използват, копират или репродуцират под каквато и да е форма без писмено съгласие от нас.

    · Всички търговски марки показани в този сайт, които не са собственост или не са с лиценз към собственика, са предоставени на уебсайта.

    · Всяко неоторизирано използване на този сайт може да доведе до иск за щети и/или да бъде престъпление.

    · От време на време, този сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство и за да се предостави допълнителна информация. Те не означават, че ние препоръчваме тези уебсайтове и не носим отговорност за съдържанието им.

    · В никакъв случай няма да носим отговорност за каквато и да е загуба или повреда, включително без ограничение, преки или косвени загуби или щети, или каквато и да е загуба или щети, произтичащи от загуба на данни или печалби, произтичащи от или във връзка с използването на този сайт.

    · Използването на този сайт и всички спорове, произтичащи от такова използване на сайта се подчинява на законите на Република България.


Авторски права
 
Този сайт и неговото съдържание е с авторските права на Р-Телеком ЕООД ©. Всички права запазени. Всяко разпространение или възпроизвеждане на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма е забранено, освен с изрично писмено разрешение.