Език: BG
Валута: EUR
  • EUR
Решения и устройства за радиочестотни измервания, анализ, мониторинг и кодификация

Нов АКМ- бързо и прецизно калибриране на VNA Planar.

Дата: 2012-04-30

   

Съвременното ниво на точност в VNA измерването, изисква извършване на сложна процедура за калибриране. За тази цел, различните комплекти обикновено могат да включват няколко различни елементи и адаптери. Стандартизираните комплекти за калибриране са точни устройства, и следователно са доста скъпи. В процеса на калибриране, всеки елемент трябва да бъде свързан към тест-входовете на анализатора, а това води до бързо износване и на двете- на елементите от калибриращия сет и на конекторите на портовете. Отлично решение в тази ситуация е възможността за използване на Автоматичен Калибриращ Модул от Планар.